Trong JavaScript, ba dấu chấm (...) thường được gọi là “three dots” hoặc “spread/rest operator” tùy vào cách chúng được sử dụng. Three dots có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và mang lại nhiều lợi ích trong việc viết code hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng three dots trong JavaScript và các trường hợp sử dụng phổ biến.

1. Spread Operator

Spread operator cho phép bạn mở rộng một mảng hoặc một đối tượng thành các phần tử hoặc thuộc tính đơn lẻ.

Sử dụng với mảng:

Sử dụng với đối tượng:

2. Rest Parameter

Rest parameter cho phép bạn gom các tham số của hàm thành một mảng.

3. Destructuring

Three dots cũng được sử dụng trong việc destructuring mảng và đối tượng.

Destructuring mảng:

Destructuring đối tượng:

4. Clone Mảng và Đối Tượng

Spread operator cũng được sử dụng để sao chép mảng và đối tượng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Clone mảng:

Clone đối tượng:

Three dots là một tính năng mạnh mẽ trong JavaScript, cho phép bạn thực hiện các hoạt động như mở rộng mảng, gom các tham số, destructuring mảng và đối tượng, cũng như sao chép mảng và đối tượng một cách dễ dàng. Bằng cách sử dụng three dots, bạn có thể viết code ngắn gọn và dễ đọc hơn, đồng thời tăng tính linh hoạt và hiệu suất của ứng dụng của mình.

Phạm Hoài Thương

Software Engineer

About the Author

Creating an application is easy, but creating a Great, Production-Ready Application is a whole different story. Một thợ code đang mong muốn trở thành một kỹ sư thực thụ. Đây là nơi tôi chia sẽ những kiến thức tôi đọc qua hoặc trải nghiệm cảm thấy hay ho.

View Articles